Fair Trade

Våra produkter produceras enligt

FAIR TRADE-PRINCIPERNA
(Rättvis handel)

Respekt för naturen.
Exempel: Inga träd fälls inför produktionen av vår Palo Santo-produkter, endast naturligt nedfallna träd och grenar används. Inga hela växter plockas och avlägsnas.
• För varje kilo Palo Santo-trä som säljs kommer ett nytt träd att planteras.
• Goda arbetsförhållanden och bra löner för arbetarna.
• Ingen påverkan på miljön.
• Producenten ger barnen lokal utbildning i att respektera naturen.
• Jämlikhet; kvinnor och män behandlas lika.